Cristina Linares People

People

Postdoc supervisor

Daniel Gómez-Gras

Margarita Salas Postdoc.

University Hawai'i and University of Barcelona, Ministerio de Universidades (2022-2024)

Pol Capdevila

Maria Zambrano Postdoc and Marie Curie Fellowship (from 1st September 2023).

Ministerio de Universidades (2022-2024), European Comission (2023-2025)

Núria Viladrich

Global Marie Curie Fellowship.

University of Washington and University of Barcelona (2020-2022)

Diego K. Kersting

Beatriu de Pinós Postdoctoral fellowship.

Generalitat de Cataluña (2021-2013)

Andrea Gori

Beatriu de Pinós Postdoctoral Fellow.

Generalitat de Cataluña (2014-2016)

PhD supervisor

Júlia Sardà

(Predoc-UB Fellow). 2023-In course.

Understanding the biotic and abiotic drivers of climate change resilience in temperate symbiotic corals.

Supervisors: C. Linares, N. Viladrich and A. Gori

Yanis Zentner

Yanis Zentner

(FPU Fellow). 2022-In course.

Assessing the effectiveness of nature-based solutions for maintaining the integrity and functioning of high-diverse Mediterranean coralligenous assemblages in a climate changed world. University of Barcelona.

Supervisors: C. Linares and J. Garrabou

Laura Figuerola

Laura Figuerola-Ferrando

(FI-SDUR Fellow). 2021-In course.

Integrating new approaches to study coralligenous assemblages under the global warming effects. University of Barcelona.

Supervisors: C. Linares and J. Garrabou

Daniel Gómez-Gras

(FPU Fellow). 2021.

Respuesta del coralígeno al cambio climático: nuevas aproximaciones para predecir cambios a nivel de comunidad. University of Barcelona.

Supervisors: C. Linares and J. Garrabou
Excellent cum laude. Premi extraordinari Doctorat UB

Present position: Margarita Salas Postdoc fellowship (University of Barcelona and University of Hawai'i)

Alba Medrano

(European project predoctoral). 2020.

Macroalgal forests ecology, long-term monitoring and conservation in a Mediterranean Marine Protected Area. University of Barcelona.

Supervisor: C. Linares and B. Hereu.
Excellent cum laude

Present position: Agència Catalana de l’Aigua

Marta Pagés-Escolà

(APIF Fellow). 2019.

New insights into the ecology and conservation of bryozoans: from global diversity patterns to the responses to anthropogenic stressors in the Mediterranean Sea. University of Barcelona.

Supervisors: C. Linares and B. Hereu.
Excellent cum laude. Premi extraordinari Doctorat UB

Present position: Transició energética. Diputació de Girona

Ignasi Montero-Serra

(FPI Scholar). 2018.

Ecological resilience of Mediterranean benthic communities to global change. University of Barcelona.

Supervisors: C. Linares and J. Garrabou.
Excellent cum laude

Present position: Juan de la Cierva Formación (Institut de Ciències del Mar)

Pol Capdevila

(FI Scholar). 2017.

Ecology and conservation of the deep water algae Cystoseira zosteroides. University of Barcelona.

Supervisors: C. Linares and B. Hereu.
Excellent cum laude

Present position: Ramon Areces postdoctoral fellow at the University of Oxford (UK)

Rosana Arizmendi-Mejía

(FI Scholar). 2015.

Genetic connectivity and resilience of the gorgonian network, Paramuricea clavata, under the climate change context: Implications for its conservation and management. University of Barcelona.

Supervisors: C. Linares and J.B. Ledoux.
Excellent cum laude

Present position: Assistant professor at EAFIT University (Colombia)

Diego K. Kersting

2014.

Ecology and conservation of the Mediterranean endemic coral Cladocora caespitosa. University of Barcelona.

Directors: Cristina Linares
Excelent cum laude

Present position: Juan de la Cierva incorporación (University of Barcelona)

Master theses

 • Aina del Alcazar Julià. 2022. Balanç metabòlic de la gorgònia mediterrània Paramuricea clavata en un escenari de canvi global Máster en Oceanografía y Gestión del Medio Marino, Universitat de Barcelona. Supervisors: A. Gori and C. Linares
 • Júlia Sardà Avila. 2022.Mass mortality effects on the reproduction and the conservation status of the Mediterranean gorgonian Eunicella singularis (Esper, 1791). Máster en Oceanografía y Gestión del Medio Marino , Universitat de Barcelona. Supervisors: C. Linares and A. Gori
 • Marina Johanna Vergotti. 2021. “Radiography of a coral: applying sclerochronology to study the endangered Mediterranean coral Cladocora caespitosa and its response to warming.” Máster en Oceanografía y Gestión del Medio Marino, , Universitat de Barcelona. Supervisors: D. Kersting and C. Linares
 • Núria Margarit Ricart. 2021. Estudi dels canvis a llarg termini en l’Estructura funcional del Coral·ligen del Parc Natural de Calanques (Marsella, França).” Máster en Oceanografía y Gestión del Medio Marino, Supervisors: C. Linares
 • Yanis Zentner Murlans. 2021. Anàlisis de viabilitat a llarg termini de les poblacions somes de la gorgònia vermella (Paramuricea clavata) al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Máster Ecologia i Restauració. Universitat de Barcelona. Supervisors: C. Linares and A. Medrano
 • Maria Cleminson. 2018. Restauració dels boscos d'algues del gènere Cystoseira al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. University of Barcelona. Supervisors: C. Linares and A. Medrano
 • Andrea Cabrito. 2018. Avaluació de l’estat de les poblacions de corall vermell (Corallium rubrum L 1758) als parcs naturals del Montgí, Baix Ter I les Illes Medes I del Cap de Creus. University of Barcelona. Supervisors: C. Linares and J. Garrabou
 • Eva Vallespín Gracia. 2017. Dinámica poblacional del coral Leptosammia pruvoti; análisis de sus respuestas al cambio climático. Universitat de Barcelona. Supervisors: C. Linares
 • Tulasi Prasanna. 2017. Estudio de la dinámica poblacional de briozoos en la reserva marina de las islas Medas. Universitat de Barcelona. Supervisors: C. Linares and B. Hereu
 • Graciel·la Rovira Mestres. 2016. Efectes de la temperatura en les fases inicials de l'alga de profunditat Cystoseira zosteroides. Màster en Oceanografia i Gestió del Medi Marí Universitat de Barcelona. Supervisors: C. Linares and B. Hereu
 • Alba Medrano. 2014. Resposta a llarg termini de les poblacions de gorgonia vermella al Parc Nacional de Port-Cros. Universitat de Barcelona. Supervisors: C. Linares and J. Riera
 • Maria Montseny. 2014 Ecologia tròfica d’Eunicella cavolinii (Anthozoa, Alcyonacea): Efecte de la densitat sobre la taxa de captura. Universitat de Barcelona. Supervisors: J. Gili and C. Linares
 • Marta Pagés-Escolà. 2014. Estudi de l’impacte del busseig sobre les comunitats de briozous en el Parc Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. Universitat de Barcelona. Supervisors C. Linares and B. Hereu
 • Jana Verdura. 2013. Efectes de les mortalitats massives en el coral·ligen al Parc Nacional de Cabrera. University of Barcelona. Supervisors: E. Cebrián and C. Linares
 • Pol Capdevila. 2013 Dinàmica de les poblacions de Paracentrotus lividus i Arbacia lixula al Parc Nacional de Port-Cros: Seguiment a llarg termini (1981-2003). University of Barcelona. Supervisors: B. Hereu and JL Riera
 • Cristina Jimenez. 2012. Revalorant la cultura local: el paper del coneixement ecològic local per entendre l'evolució de les comunitats marines a les Illes Medes. University of Barcelona. Supervisors: B. Hereu and C. Linares
 • Francesca Pancaldi. 2012 Long-term demographic traits in the red coral Corallium rubrum populations: implications for conservation and management plans. University of Barcelona. Supervisors: C. Linares and J. Garrabou
 • Clara Casado. 2011. Estudi de la reproducció de Cladocora caespitosa a la Reserva Marina de Columbretes. University of Barcelona. Supervisor: C. Linares
 • Marina Garcia. 2011. Recovery of red coral Corallium rubrum colonies after fishing events in the Marseilles area (France). University of Barcelona. Supervisors: C. Linares and J. Garrabou
 • Aurora Martinez. 2011 Revisió de la cartografia bionòmica de les Illes Medes. University of Barcelona. Supervisors: B. Hereu and C. Linares